Svenska Taidoskölden

9th International Taido Friendship Games

Hiroshima, Japan, den 8 augusti 2009

A1 - Hokei Men 2 kyu+

 1. Hiroki Miyashita
 2. Denis Roserie
 3. Toshihiko Uchiyama

A2 - Hokei Women 2 kyu+

 1. Asami Nagano
 2. Myouri Takahashi
 3. Yooko Nagakubo

A3 - Jissen Men 2 kyu+

 1. Jere Tuulkari
 2. Mitsuhiro Takagi
 3. Yasuo Chiba

A4 - Jissen Women 2 kyu+

 1. Suvi Lindroos
 2. Lina Tuominen
 3. Mikiko Ueda

A5 - Hokei Men 6-3 kyu

 1. Takuya Adachi
 2. Yuuta Kaneko
 3. Shinya Tsukada

A6 - Hokei Women 6-3 kyu

 1. Ayako Iijima
 2. Sayaka Yokota
 3. Reika Matsuda

S7 - Sonen Hokei Mixed (-tai/-in/-sei hokei)

 1. Chikei Izumi
 2. Johanna Ruokosalmi
 3. Miho Watanabe

S8 - Sonen Hokei Mixed (-mei hokei)

 1. Noriyoshi Tone
 2. Johanna Ruokosalmi
 3. Kimiaki Toyota

S9 - Sonen Jissen Men

 1. Jouni Lassila
 2. Kingo Odaka
 3. Michinori Kinno

A11 - Dantai Jissen Men

 1. Japan E (Hiroshima)
 2. Finland
 3. Japan I

A12 - Dantai Jissen Women

 1. Japan
 2. Finland

A13 - Dantai Hokei Mixed

 1. Japan L (Niigata)
 2. Japan A (Kitasato/Jon)
 3. Japan B (Kitasato)

A14 - Tenkai

 1. Japan H (Chiba)
 2. Japan N (TIU)
 3. Japan K (Niigata)

J15 - Jissen Boys 4 kyu+ (1994-1996)

 1. Kyooma Takahashi
 2. Masanobu Toojoo
 3. Takuya Yamanaka

J16 - Jissen Girls 4 kyu+ (1994-1996)

 1. Mika Sasaki
 2. Hitoe Watarai
 3. Yuino Watanabe

J17 - Jissen Boys 4 kyu+ (1997-1999)

 1. Takanori Kunii
 2. Yuusuke Suzuki
 3. Hiroki Watanabe

J18 - Jissen Girls 4 kyu+ (1997-1999)

 1. Shiina Sugawara
 2. Rena Togashi
 3. Hana Maruyama

J19 - Hokei Mixed 6 kyu+ (1994-1996)

 1. Akari Miura
 2. Motofumi Saito
 3. Hitoe Watarai

J20 - Hokei Mixed 6 kyu+ (1997-1999)

 1. Nene Takayanagi
 2. Erusa Satoo
 3. Takanori Kunii

J21 - Hokei Mixed 6 kyu+ (2000-)

 1. Yoshitaka Suzuki
 2. Kairi Murakami
 3. Kanon Nakamura

J22 - Dantai Hokei Mixed 6 kyu+ (1994-)

 1. Japan C (Niigata A)
 2. Japan D (Niigata B)
 3. Japan B (Hiroshima)

J23 - Tenkai Mixed 6 kyu+ (1994-)

 1. Japan A (Niigata A)
 2. Japan B (Niigata B)
 3. Japan C (Niigata C)

A25 - Jissen Men 4-3 kyu+ (-1993)

 1. Shinsuke Inomata
 2. Junpei Ooyama
 3. Minami Nakasa

A26 - Jissen Women 4-3 kyu+ (-1993)

 1. Naoko Tanaka
 2. Minako Kaminaka
 3. Yuuko Shirai

Tillbaka till resultatlistan