Svenska Taidoskölden

Rankinglistor


Seedningssystem

Seedningen används vid framtagning av tävlingssystem för förbundstävlingar. Ett syfte är bland annat att de som är högst rankade inte ska mötas i början av tävlingen. Se tävlingsmanualen för mer information om hur seedningen används.

Poäng fås på samma sätt som tidigare och seedningsplaceringen beräknas i stort sett på samma sätt som rankingpositionen räknades ut genom att poängen summeras. Det nya i beräkningen är att den är viktad, dvs de senaste poängen betyder mer än de som är t ex ett eller två år gamla.

Poäng

Placering Poäng Placering på SM
ger dubbla poäng
1:a 6 p. 12 p.
2:a 5 p. 10 p.
3:a 4 p. 8 p.
4:a 3 p. 6 p.
5,6,7 o.s.v. 1 p. 2 p.

Viktning

Precis som det tidigare rankingsystemet sträcker sig seedningssystemet två år tillbaka i tiden. För att premiera aktuella prestationer viktas betydelsen av poängen från förbundstävlingarna på så sätt att poängen från den senaste tävlingen multipliceras med 10, den näst senaste med 9 och så vidare för alla förbundstävlingar två år bakåt.

Beräkningsexempel

Placeringar: D 2 D 1 - 3 1 4 (senaste tävlingen sist)

3*2(SM)*10 + 6*9 + 4*8 + 0*7 + 6*2(SM)*6 + 1*2(SM)*5 + 5*4 + 1*3 = 
= 60 + 54 + 32 + 0 + 72 + 10 + 20 + 3 = 251 poäng


Uppdaterad 2018-09-08