Svenska Taidoskölden

Kommittéer

Kommittéerna är förbundets utskott och hjälper till i arbetet för att stödja och utveckla taidon i Sverige.

Följande kommittéer finns:


Tävlings- & Domarkommittén

Den här kommittén jobbar med riktlinjer för tävlingar och ranking, ansvarar för SM, samt utformningen och utvecklingen av det svenska domarsystemet.

Tävlingsansvarig i kommittén är Maria Larsson
Domaransvarig är Frank Ericson.


Graderingskommittén

Utför och administrerar graderingar i Sverige. Endast medlemmar i graderingskommittén har rätt att utföra graderingar i Svenska Taidoförbundets regi.

Graderingsförättare 2009 till 2011:

Kyoshi 7 dan
Mikael Jansson
Kyoshi 6 dan
Lars Larm
Björn Sjöberg
Reine Persson
Kyoshi 5 dan
Tommy Magnusson
Renshi 5 dan
Ulf Karlsson
Stefan Nilsson
Frank Ericsson
Thomas Olsson
Linda Erlandsson
Micke Korths
Kristian Ojala
Renshi 4 dan
Jesper Olsson
Maria Larsson
Kristian Hellberg
Hannes Kannisto
Renshi 4-5 dan - Kandidater
Per-Arne Nyberg
Kjell Hermansson
Johan Lundmark
Pawel Druciarek

Kommittén är godkänd av Nihon Bugei Taido Soke.

Ansvarig för graderingskommittén är Mikael Jansson.


Utbildningskommittén

Utbildningskommittén är ansvarig för taidons utbildningar. Taidoteknisk och teoretisk kunskap till våra medlemmar. Dessutom ska utbildningskommittén hålla sig ajour med de utbildningar som erbjuds av Svenska Budo- och Kampsportsförbundet.

Läs mer om Svenska Taidoförbundets utbildningar under medlemssidorna.

Ansvarig för utbildningskommittén är Zakaria Maghder.


Barnkommittén

Barnkommitténs syfte är att vara en långsiktig lösning för att kvalitetssäkra och utveckla det svenska systemet Barntaido. Detta fokuserar taidoträning, inklusive tävling, anpassat till barn upp till och med 12 år. Kommittén verkar även för spridningen av systemet genom t.ex. utbildning av barninstruktörer i taido.

Barnkommittén är ett rådgivande organ för Svenska Taidoförbundet. Kommittén underlättar styrelsens beslutande i frågor som rör den gemensamma barnverksamheten, genom att förbereda frågor/beslutsunderlag, och är Sveriges officiella kontakt för barnverksamhet inom taido.

Barnkommittén skall bestå av representanter för klubbar med en aktiv barnverksamhet. Vi strävar efter att ha följande kompetensfält representerade i kommittén:

  • Pedagogisk kompetens med inriktning på barn.
  • Idrottsmedicinsk kompetens.
  • Pedagogisk/utvecklingspsykologisk kompetens med inriktning på gruppdynamiska processer.
  • Traditionell taidospecifik kompetens.

Har du kompetens och idéer som kan bidra till barnkommitténs utvecklingsarbete? Tveka inte att höra av dig till barn@taido.nu!

Medlemmar 2021: Eddie Herlin, Stockholm
Maria Wiese, Göteborg
Fredrik Johansson, Vänersborg
Linda Johansson-Olander, Vänersborg
Beata Kurucz, Strömstad
Sigdís Rutar dóttir, Strömstad
Erik Johansson, Kungälv
Elin Emanuelsson, Stenungsund
Nino Nguyen Hermansson, Uddevalla

Ansvarig för barnkommittén är Eddie Herlin.Uppdaterad 2021-05-31