Svenska Taidoförbundet
[ Logga in ]
 

Kommittéer

Kommittéerna är förbundets utskott och hjälper till i arbetet för att stödja och utveckla taidon i Sverige.

Följande kommittéer finns:


Tävlings- & Domarkommittén

Den här kommittén jobbar med riktlinjer för tävlingar och ranking, ansvarar för SM, samt utformningen och utvecklingen av det svenska domarsystemet.

Tävlingsansvarig i kommittén är Maria Jacobsson
Domaransvarig är Micke Korths.


Graderingskommittén

Utför och administrerar graderingar i Sverige. Endast medlemmar i graderingskommittén har rätt att utföra graderingar i Svenska Taidoförbundets regi.

Graderingsförättare 2009 till 2011:

Kyoshi 7 dan
Mikael Jansson
Kyoshi 6 dan
Lars Larm
Björn Sjöberg
Reine Persson
Kyoshi 5 dan
Tommy Magnusson
Renshi 5 dan
Ulf Karlsson
Stefan Nilsson
Frank Ericsson
Thomas Olsson
Linda Erlandsson
Micke Korths
Kristian Ojala
Renshi 4 dan
Jesper Olsson
Maria Larsson
Kristian Hellberg
Hannes Kannisto
Renshi 4-5 dan - Kandidater
Per-Arne Nyberg
Kjell Hermansson
Johan Lundmark
Pawel Druciarek

Kommittén är godkänd av Nihon Bugei Taido Soke.

Ansvarig för graderingskommittén är Mikael Jansson.


Utbildningskommittén

Utbildningskommittén är ansvarig för taidons utbildningar. Taidoteknisk och teoretisk kunskap till våra medlemmar. Dessutom ska utbildningskommittén hålla sig ajour med de utbildningar som erbjuds av Svenska Budo- och Kampsportsförbundet.

Läs mer om Svenska Taidoförbundets utbildningar under medlemssidorna.

Ansvarig för utbildningskommittén är Zakaria Maghder.


Barnkommittén

Barnkommitténs syfte är att vara en långsiktig lösning för att kvalitetssäkra och utveckla det svenska systemet taido för barn. Detta fokuserar taidoträning, inklusive tävling, anpassat till barn upp till och med 12 år. Kommittén verkar även för spridningen av systemet genom t.ex. utbildning av barninstruktörer i taido.

Barnkommittén är ett rådgivande organ för Svenska Taidoförbundet. Kommittén underlättar styrelsens beslutande i frågor som rör den gemensamma barnverksamheten, genom att förbereda frågor/beslutsunderlag, och är Sveriges officiella kontakt för barnverksamhet inom taido.

Barnkommittén skall bestå av representanter för aktiva barninstruktörer samt följande kompetenser:

  • Pedagogisk/utvecklingspsykologisk kompetens med inriktning på gruppdynamiska processer.
  • Idrottsmedicinsk kompetens.
  • Traditionell taidospecifik kompetens.

Har du kompetens och idéer som kan bidra till barnkommitténs utvecklingsarbete? Tveka inte att höra av dig till barn@taido.nu!

Medlemmar 2018-03-10:
Eddie Herlin
Lotta Korths
Maria Wiese

Ansvarig för barnkommittén är Eddie Herlin.


PR-kommittén

Ansvarar för förbundets PR-verksamhet och jobbar för att visa upp taidon utåt. Ett viktigt arbete i vår strävan att växa inom idrottssverige.

Ansvarig för PR-kommittén är Tommy Pham.Uppdaterad 2018-04-08