Svenska Taidoskölden

Tecknens betydelse

Kanji

Ordet taido består av två tecken. Det första, uttalat tai, är sammansatt av tecknen för sinne [mi] och kropp [karada]. Det andra, do, betyder väg eller konst. Den sammansatta betydelsen blir ungefär vägen att öka människans psykiska och fysiska möjligheter. Tecknet do är detsamma som i andra budoarter, kampkonster, exempelvis judo, karate-do och aikido.

Taidon har sitt ursprung i karaten, men skiljer sig från denna på en rad väsentliga punkter. Något man enklast upplever genom att titta eller prova på. Inte bara tekniskt sett utan även i grundläggande idéer är skillnaden uppenbar.Taidons tekniker

Taido bygger på rörelse, inte bara i 2-dimensioner (framåt/bakåt, åt sidorna) utan även under/över. Detta, att tänka och utföra sina tekniker i 3-dimensioner, är mycket ovanligt inom budo. Sättet att röra sig har systematiserats i 8 fotförflyttningar, unsoku happo, och 5 sätt att röra kroppen, sotai ho, i attack och försvar. Sotai ho, taidons fem grundprinciper, liknas vid naturfenomen ur vilka kraften uppstår;

Sengi

Sengi
- vertikalt spinnande, som vinden mellan träden.

Ungi

Ungi
- stigande/sjunkande, som när havsvågen slår mot klippan.

Hengi

Hengi
- undanfallande, som när molnen ändrar sin form efter vinden.

Nengi

Nengi
- horisontellt spinnande, som en vattenvirvel.

Tengi

Tengi
- rullandes, som en kulblixt i åskväder.


Dessa kombineras för att skapa ett kontinuerligt flöde av tekniker och rörelse.
Taidoteknikerna är konstruerade i enlighet med keiraku-systemet, som påverkar energiflödet. Keiraku-systemet innefattar bland annat idén om plus- och minusenergi, meridianerna (energibanor) och tsubos (vitala punkter) som används i traditionell kinesisk medicin. De stora rörelserna, tillsammans med andningstekniken, stimulerar det egna energiflödet. Samtidigt ger det kunskap om hur man manipulerar motståndarens energi.

Syftet med taido är, som för alla andra budo, att igenom kampen utvecklas som människa. Då taido är en modern budo eftersträvas utvecklandet av egenskaper som är viktiga i dagens samhälle; självförtroende, fokusering, flexibilitet, samarbetsförmåga och kreativitet.


PDF Taido Shodan ClassicUppdaterad 2016-04-03