Svenska Taidoskölden

STF Styrelse

Ordförande   Linda Åhs
Stenungsund
E-post: linda.ahs[at]taido.nu

Kassör Lennart Dahl
Uddevalla
E-post: lennart.dahl[at]taido.nu alt. kassor[at]taido.nu

Ledamot Henrik Johansson
Vallda
E-post: henrik.johansson[at]taido.nu

Ledamot Maria Samuelsson
Uddevalla
E-post: maria.samuelsson[at]taido.nu

Ledamot Hannah Kanjah
Stockholm
E-post: hannah.kanjah[at]taido.nu

Suppleant Håkan Karlsson
Stockholm
E-post: hakan.karlsson[at]taido.nu

Suppleant Zakaria Maghder
Malmö
E-post: zakaria.maghder[at]taido.nu

Hela styrelsen nås på e-post: styrelse[at]taido.nu.


Valberedning

Sammankallande       Emelie Roos, Göteborg
Ledamot Reine Persson, Orust
Ledamot Martin Andersson, Kungälv

Revisorer

Utöver den av SB&K utsedda revisorn väljer vi som underförbund en lekmannarevisor.
Hannes Kannisto är Taidoförbundets revisor för 2021.Uppdaterad 2021-03-27