Svenska Taidoskölden

Organisation

Samtliga Svenska taidoföreningar är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) via Svenska Budo- & Kampsportsförbundet (SB&K), samt World Taido Federation (WTF) via Svenska Taidoförbundet (STF).

Alla taidoutövare är även försäkrade i Folksam via SB&K. Det finns mer information om försäkringen under medlemssidorna.

Svenska Taidoförbundet har som huvudsyfte att främja framväxten av nya samt stärka befintliga taidoklubbar i Sverige. Förbundet verkar även för att väcka intresse, utveckla samt sprida kunskap om taido. Verksamheten innefattar bland annat följande områden: marknadsföring, tävling, utbildning och gradering.

Förutom styrelsen väljs även en President av medlemmarna på årsmötet, som tillsammans med ordföranden företräder förbundet i internationella frågor. Om du exempelvis önskar att bli graderad utomlands är det Presidenten som rekommenderar dig, efter kontakt med din instruktör.

President

Mikael Jansson, 7 dan Kyoshi

Helgdagsvägen 15 - 3 tr, 123 60 Farsta
Tfn/fax: 08-749 34 42
Mobiltfn: 070-424 79 13
E-post: president at taido.nu

Årsmöten

Kallelse och dokument för närmaste årsmöte

Dokument från tidigare årsmöten hittar du under medlemssidor/dokument.Uppdaterad 2023-01-29