Svenska Taidoskölden

Information angående Domarseminariet i Holland | Svenska Taidoförbundet

<p> Enligt förslag till domarkommittén kommer domarseminariet som hålls av Björn Sjöberg och Mikael Jansson att kunna tillgodoräknas <u>till</u> en C-kurs. </p>

För att detta skall gälla måste eleven dels vara godkänd på seminariets teoridelar och ha genomfört en godkänd praktikdel. Teorin fås under seminariet och praktiken under Friendship då eleven skall döma som biträdande domare.

Det räcker inte att delta under endast den ena delen av dessa två för att bli godkänd.

Kraven på utbildning och praktik är samma som vid en svensk domarkurs.

Ansvarig för utbildning och uppföljning är Björn Sjöberg och Mikael Jansson.

Efter genomförd utbildning i Holland kommer en kompletterande utbildning att genomföras i Sverige. Omfattningen av denna bestäms av Björn Sjöberg och Mikael Jansson efter genomfört seminarium och fastställs som ett kompletteringsbehov av Björn Sjöberg för Domarkommitténs räkning.
Dock kommer kompletteringen minst att bestå av en genomgång av det svenska domarsystemet.
Intyg lämnas ut efter hemkomsten till Sverige i samband med genomförd komplettering.

Detta innebär att C-kursen formellt godkänns efter genomförd komplettering i Sverige.

Dessa kompletteringar kan genomföras samlat eller i mindre grupper, beroende på behov och önskemål.
För att underlätta denna komplettering kan den genomföras av alla medlemmar i domarkommittén.

Domarutrustning viket normalt ingår i en domarkurs kan köpas i samband med denna komplettering.

Domarpärmá 150 SEK
Domarslipsá 350 SEK
Domarmanschetterá 75 SEK
Visselpipaá 100 SEK

För eventuella frågor om seminariet/kursen vänligen kontakta Björn Sjöberg. För övriga frågor kontaktar ni Thomas Olsson.


Thomas Olsson, 2007-07-26


Tillbaka till artiklar