Svenska Taidoskölden

Omorganisation av SB&K | Svenska Taidoförbundet

Lördagen den 24 mars hålls Svenska Budo- och Kampsportsförbundets stämma på Hilton hotell vid Slussen i Stockholm.

En punkt på dagordningen - proposition 2007:1 - berör SB&Ks organisation. Det har tidigare ifrågasatts och diskuterats om förbundet haft en bra organisation och därför gjordes en utredning efter förra årsmötet, vilken nu har resulterat i tre förslag till omstrukturering. Bland dessa förslag tycker vi i STFs styrelse att förslag 3 är intressant (respektive idrott bildar en egen organisationsenhet) och uppmanar er därför att lägga er förenings röst på det.

SB&Ks hemsida hittar du kallelse, dagordning, propositioner, motioner, fullmaktsformulär och all annan information du behöver.

Varje förening har en röst per påbörjat hundratal medlemmar, vilket i praktiken innebär att varje taidoklubb (som har betalat medlemsavgiften till SB&K i tid) har var sin röst. En klubbmedlem kan representera klubben genom att få en fullmakt påskriven av någon ansvarig i klubben. Samma person kan dessutom representera max två andra klubbar (med deras fullmakter), så om inte din klubb kommer att ha någon närvarande vid mötet går det att ge fullmakten till någon annan betrodd person som kan representera klubben.

Använd er röst!


Henrik Johansson, 2007-03-16


Tillbaka till artiklar