Svenska Taidoskölden

Årsmöte | Svenska Taidoförbundet

I lördags efter TÖM hölls STF årsmöte 2006. Bland annat ändrades styrelsens konstitution något; Maria Larsson gick från ledamot till vice ordförande, Tobias Greby valdes till ny kassör, Gunnar Cervin valdes in som ledamot. Undertecknad sitter kvar som ordförande och Clary Andersson sitter kvar som sekreterare i ett år till. Hannes Kannisto, Ulf Karlsson och Reine Persson är suppleanter.

Bland besluten kan nämnas att medlemsavgiften kommer att sänkas från 75 till 50 kr.

Du hittar protokollet på medlemssidorna, så snart det har justerats.


Henrik Johansson, 2006-03-13


Tillbaka till artiklar