Svenska Taidoskölden

Förbundsstämma | Svenska Taidoförbundet

Lördagen den 18 mars hölls SB&Ks årsstämma på Sheraton i Stockholm och innan dess, på förmiddagen, hölls även Kampsportsektionens årsmöte.

I Kampsportsektionens styrelse sitter nu August Wallén som ordförande, Stefan Strand som sekreterare och Sabrina Sedin som kassör. Som övriga ledamöter valdes en representant från varje art in, istället för att som tidigare ha ett par invalda ledamöter och representera de respektive arterna med en adjungerad ansvarig.

På Svenska Budo- & Kampsportförbundets stämma valdes Britt Solberg till ny ordförande, Daniel Pettersson till vice ordförande och Michael Bergman till kassör. Samtliga inkomna motioner avslogs.

Läs mer på www.budo.se Extern länk. Öppnas i nytt fönster..


Henrik Johansson, 2006-03-20


Tillbaka till artiklar