Svenska Taidoskölden

Om doping | Svenska Taidoförbundet

RF har nu lagt ut den nya texten gällande indelning i hög respektive låg nivå i samband med ansökan om dispens.

Den nya lydelsen gäller från och med idag.

Indelningen
Mer om antidoping


Henrik Johansson, 2006-05-23


Tillbaka till artiklar