Svenska Taidoskölden

"juniortaido" blir "taido"... | Svenska Taidoförbundet

Såhär blev resultatet av undersökningen i namnfrågan.

"juniortaido" blir "taido"...

Angående namnfrågan - juniortaido? taido? barntaido? taido för barn? kids taido?:

Även om innehållet, själva träningen och att den verkligen ÄR anpassad till barnen, är det viktigaste så bör inte paketeringens betydelse underskattas. Benämningen påverkar bilden av verksamheten och förväntningarna på kvalitén i den.

Utifrån undersökningens resultat, som finns samlad på Medlemssidorna och här nedan i pdf:en (tack till medtänkarna i barnkommittén (tid. juniortaidokommittén); Lotta Korths, Maria Wiese och P-A Nyberg, samt Beatrice Kantén, Gunnar Cervin, JONAS Ehlebrink, KRISTIAN Ojala, Leif Nilsson, Leon Lindqvist, Mikael Jansson, Oskar Sjöberg, SOFIE Sun-Mee Kim, Ulf Karlsson, taidobarn och föräldrar), beslutades av styrelsen 2016-06-15, enligt kommitténs förslag, följande:

Generellt används nu benämningen "taido", med sammanhangsberoende undantag, enligt nedan:

  • Internt med barnen: "taido"

  • Externt med potentiellt blivande barntaidoka: "taido"

  • Externt, initialt, för föräldrar: "taido för barn" (t.ex. på förbundets och föreningars webbplatser, när vi beskriver hur vi anpassat träningen till barnen genom ett lekande lärande. Ev. med tillägget ", 6-9 år" t.ex. efter respektive förenings aktuella gruppindelning.)

  • Externt och Internt när vi talar om systemet: "taido för barn"

  • Internationellt, när vi talar om taidoträning anpassad till barn: "taido for kids"

  • Tävling, Sverige: "hokei, 6-9 år" / "hokei, 10-12 år" (underförstått att det är av barnen skapade hokei enl systemet taido för barn, inte traditionell tai/in-hokei, oavsett mon-grad) /"jissen, 10-12 år" o.s.v.

  • Tävling, internationellt: "hokei, kids 6-9 yrs" / "hokei, kids 10-12 yrs" osv

/barnkommittén, genom Micke Korths


juniortaido ... namnfrågan, undersökningens resultat.pdf


Micke Korths, 2016-08-04


Tillbaka till artiklar