Svenska Taidoskölden

Ändrad tid för Svenska Taidoförbundets årsmöte! | Svenska Taidoförbundet

Årsmötet startar efter TÖM (13/3, Rimmershallen, Uddevalla), dock tidigast kl 14.00. Vi ber om hjälp att sprida detta i klubbarna!

Styrelsen har fått till sig att TÖM eventuellt ska kunna sluta tidigare än beräknat när kallelsen till årsmötet skickades ut i lördags. Eftersom tävlingen och årsmötet ligger på en söndag, känner vi dock att det är en fördel att kunna starta årsmötet så tidigt som möjligt, då det borde underlätta för de flesta att delta. Speciellt gäller detta våra långväga klubbar.

Årsmötet startar därför efter TÖM (13/3, Rimmershallen, Uddevalla), dock tidigast kl 14.00. Mötet beräknas ta max 3 timmar, men vi ska göra vad vi kan för att hålla det så kort som möjligt.

Att vi ändrar tiden senare än fyra veckor innan årsmötet, är ett formellt brott mot stadgarna. Vi hoppas dock att det underlättar för alla. Det är dock viktigt att denna information sprids till våra medlemmar, för att undvika missförstånd. Vi ber er därför om hjälp att sprida detta i klubbarna!

Vi hoppas att detta gör att fler klubbar ser en möjlighet att delta på årsmötet.

Väl mött i Uddevalla!

Hannes Kannisto, ordförande


Hannes Kannisto, 2016-02-18


Tillbaka till artiklar