Svenska Taidoskölden

Certifierad i Falla är också en sport | Svenska Taidoförbundet

Sverige har nu fått sin första certifierade instruktör i det holländska systemet "Falla är också en sport".

Det är Mikael Jansson som har genomgått utbildningen för systemets skapare Yos Lothens.

Certificaat Mikael Jansson

Falla är också en sport är ett system som lär ut hur man kan falla utan att skada sig, framförallt till barn, vilket har visat sig reducera skaderisken med mer än 50%.

Svenska Taidoförbundet och våra medlemmar har ensamrätt till systemet i Sverige.


Henrik Johansson, 2014-08-31


Tillbaka till artiklar