Svenska Taidoskölden

För första gången: | Svenska Taidoförbundet

en <i>taido<a title="Med tävling avses här att deltagarna utmanar sig själva istället för sina medtävlare. Konkurrenstänk kopplas av genom processorienterad respons från ledare (i motsats till resultatorienterad)." style="color: #336699;">tävling</a> för barn</i> sanktionerad av Svenska Taidoförbundets juniortaidokommitté!

Initiativtagaren, Maria Hjelm, från arrangerande Göteborgs Taidoklubb har tydligt visat på förståelse av juniortaidons syfte – att stärka barnens självkänsla.
Genom, t.ex. följande punkter anpassas tävlingen till barnen:

  • Egen skapad "liten hokei".
  • Inget utslagningsmoment.
  • Domarna uttalar vad de tycker de tävlande gjort särskilt bra.
  • Alla deltagare får minnes-medalj i guld.
  • Budouppförande, Vänskap, Kämpaanda, Taidostil och Kreativitet premieras.

Utöver "liten hokei" kommer det även tävlas i yakusoku sotai. För mer info, se inbjudan till Göteborg Open.

/Lotta & Micke Korths


Juniortaidokommittén, 2012-04-17


Tillbaka till artiklar