Svenska Taidoskölden

Kallelse STF stämma 10 mars 2012 | Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundets stämma äger rum lördagen den 10 mars 2012, i Uddevalla. Tidpunkt snarast efter TÖM är avslutat. Fullmaktsgranskning sker under halvtimmen innan mötet.

Årsmötesdokumenten finns här.

Välkomna!
Förbundsstyrelsen


Henrik Johansson, 2012-02-12


Tillbaka till artiklar