Svenska Taidoskölden

Organisationsnummer | Svenska Taidoförbundet

På Riksidrottsmötet 2009 beslutades att samtliga idrottsföreningar från och med den 1 januari 2011 ska ha ett organisationsnummer registrerat.

Föreningar som inte har ett organisationsnummer före årsskiftet löper risk att uteslutas, meddelar RF i sitt nyhetsbrev.

Om er förening inte har ett organisationsnummer kontaktar ni Skatteverket, eller skickar in blanketten nedan.

Ansökan om organisationsnummer för ideell förening


Henrik Johansson, 2010-11-19


Tillbaka till artiklar