Svenska Taidoskölden

Rankingtävlingar 2010-2011 | Svenska Taidoförbundet

Enligt våra riktlinjer ska vi arrangera tre rankingtävlingar och ett SM per år.

Av de ansökningar som kommit in har följande beviljats rankingstatus för tävlingssäsongen 2010-2011:

  • Kauko Cup i Stenungsund, 16 oktober
  • Julcupen i Strömstad, 4 december
  • TÖM i Uddevalla, mars

Avseende SM 2011 kommer det förhoppningsvis att arrangeras som en del av SM-veckan.
SM-veckan är ett nationellt arrangemang arrangerat av RF tillsammans med SVT, där de står för arrangemanget samt TV-tid. Preliminärt kommer SM-veckan 2011 att hållas i Helsingborg i juli. Se www.smveckan.se för mer information om detta.
Om det inte blir aktuellt med SM-veckan kommer SM att hållas i Strömstad.

De föreningar som ansökt om rankingstatus, men inte fått vill vi ändå uppmuntra att arrangera sin tävling.

Kontakta gärna förbundet för om ni vill ha stöd eller hjälp med era arrangemang.


Vänliga Hälsningar
Tävlingskommittén


Maria Larsson, 2010-07-03


Tillbaka till artiklar