Svenska Taidoskölden

Fystest | Svenska Taidoförbundet

Jag hade nöjet att vara med när landslaget under överinseende av Stefan Nilsson i fredags utsattes för diverse fystester och det regnade ganska ordentligt när vi joggade bort till Rimnersvallen i Uddevalla för att göra Coopers test.

Coopers test går ut på att springa så långt som möjligt på 12 minuter. Jag hann 2500 m, vilket kan betraktas som bra eller mycket dåligt beroende på vilken resultattabell man tittar i. Jag väljer den förstnämnda.

Efter Coopers test joggade vi tillbaka till Uddevalla Budoallians dojo för byte till torra kläder och fortsatt testning. Harres test stod på tur, därefter chins samt en variant av brutalbänken.

Harres test innefattar kullerbytta, acceleration, tvära vinkeländringar, hopp och duckningar som görs på tid. Antal chins ger ett mätvärde på arm- och ryggstyrka. Antal repititioner i brutalbänken mäter magstyka.

Syftet med testet är i första hand att kunna mäta den individuella utvecklingen; förbättringen mellan ett testtillfälle och ett annat. Tanken är att vi ska göra fystest med landslaget 3-4 gånger per år, och dessutom utöka testet med fler tester.


Henrik Johansson, 2009-07-12


Tillbaka till artiklar