Svenska Taidoskölden

Omorganisation | Svenska Taidoförbundet

Lördagen den 21 mars 2009 blev en historisk dag för flera kampsporter, däribland taido.

Svenska Budo- och Kampsportsförbundets (SB&K) årsmöte skrev historia då den föreslagna omorganisationen röstades igenom som innebär att ett flertal av förbundets idrotter nu utgör underförbund till SB&K istället för att vara organiserade i sektioner och kommittéer. Årsmötet var även unikt på det sättet att de flesta beslut var eniga(!) och endast ett par personvalsfrågor gick till votering.

För vår (taidons) del innebär det större inflytande och självbestämmande, men även ett större ansvar mot t ex Riksidrottsförbundet (RF).

Våra stadgar är uppdaterade och kommer att läggas upp på taido.nu tillsammans med övriga dokument från årsmötet. Klubbkontakterna kommer att notifieras via e-post.


Henrik Johansson, 2009-03-23


Tillbaka till artiklar