Svenska Taidoskölden

Årsmöte 2008 | Svenska Taidoförbundet

I lördags hölls Svensk Taidos årsmöte i Göteborg. Deltagandet var relativt lågt; bara 7 av 15 föreningar var representerade. Bland nyheterna för 2008 kan nämnas att vi har en ny kassör, det beslutades att höja medlemsavgiften från 50 till 100 kr per medlem och år, och det har skapats en graderingskommitté.

Vår nya kassör heter Christina Gillberg, bor i Stockholm, jobbar som projektledare och har tidigare varit manager för Svenska landslaget i Iaido.

Bakgrunden till höjningen av medlemsavgiften är att årsmötet 2006 då vi hade stora medel i kassan beslutade sänka avgiften, från 75 till 50 kr, för att stimulera tillväxten. För att inte tömma kassan helt inom några år var vi nu tvugna att åter höja avgiften samt dra ner på utgifterna genom att minska på projektpengarna.


Henrik Johansson, 2008-03-30


Tillbaka till artiklar