Svenska Taidoskölden

SB&K Stämma | Svenska Taidoförbundet

I lördags var Svenska Budo- & Kampsportsförbundets årsmöte. Här följer en kort beskrivning med "high-lights" av det som avhandlades.

  • Två nya idrotter är antagna: MMA och Submission Wrestling.
  • Shorinjo Kempo får äntligen bilda en egen sektion efter en dramatisk omvotering. Första gången de motionerade om egen sektion var 1989!
  • Kyokushin fick bifall på sin motion att Karatesektionen skulle betala ut de pengar kyokushin ansåg sig berättigade till vid sitt sektionsbyte förra året.
  • Det skedde inga större förändringar i förbundsstyrelsen.

Inför årsmötet hade ett förslag till proposition angående omorganisation varit ute på remiss alla idrotter. Förslaget gick kortfattat ut på att de idrotter som vill och var stora nog skulle bli egna sektioner. På förbundsstyrelsens möte bara några veckor innan årsmötet blev det dock stopp och propositionen kom inte med på stämmans föredragningslista. Vi hade i år inte motionerat om att bilda en egen sektion så det kändes lite snopet.

Det visade sig vara möjligt att "hänga på" Shorinjo Kempos motion genom att på stämman göra ett tillägg. Vi valde dock att inte göra det av två anledningar: dels presenterades ett nytt förslag till omorganisation som skulle innebära att vi kan bli ett eget förbund under SB&K, och dels på att det fanns en risk att vi inte skulle få med oss de medel vi har ackumulerat i Kampsportsektionen.

En lite besvikelse var det låga antalet representerade taidoklubbar på stämman, bara fyra av våra 15 klubbar (Göteborg, Stockholm, Malmö och Kullen). Jag hoppas det blir bättre nästa år då vi förhoppningsvis ska rösta om ett omorganisationsförslag som innebär bildandet av ett eget förbund!


Läs mer på budo.se!


Henrik Johansson, 2008-03-17


Tillbaka till artiklar